Vad är en litografi?

Litografi kommer från grekiskan. Lithos betyder sten och Grafein betyder skriva, vilket blir stenskrift.

Tryckmetoden uppfanns av Alois Sene-Felder i Böhmen 1797 och som användes fullt ut mot slutet av 1800-talet. Tryckkonsten blev ett populärt sätt att mångfaldiga bilder och konst i färg.

Man använder sig av en tung och porfri kalksten från Tyskland som slipas väldigt plan, varav konstnären tecknar och målar med svart och en fet tusch eller krita.

Detta görs direkt eller efter förlaga på stenens släta yta.

Stenen blöts sedan och vattnet stöts bort från alla målade partier, varefter den färgas in med en fet färg i lämplig nyans.

Färgen fastnar endast i de målande partierna.

Efter det kan den första teckningen föras över på ett valt litografiskt papper. Därmed har man nu gjort den första färgen på litografin. Konstnären måste teckna allt spegelvänt för att bilden skall bli riktig.

Sedan startar man om proceduren med en ny sten för varje färg. Man gör en ny teckning i svart för varje färg. För att den nya färgen ska hamna på rätt plats måste man ha någon form av mall. Det kan ofta gå åt många stenar innan man har ett färdigt konstverk klart.

Oftast gör man ett provtryck när man har alla stenarna i ordning. Sedan man godkänt provtrycket lägger man in papperen för själva upplagan och trycker den.

När man tryckt hela upplagan godkänner konstnären varje blad, som man också numrerar och signerar av konstnären.

Numreringen av en litografi är naturligtvis väldigt viktig:

* De första bladen, ofta de 5-10 första är provtrycken, som på varje provtryck ska benämnas på något av följande sätt: provtryck, Pt, Epreuve d´artist, eller EA.

Samtliga ska vara utan numrering.

* Bladen därefter är själva grundupplagan med numrering t.ex. 70/260, vilket betyder blad 70 av hela upplagan 260 exemplar.

* Sist trycks konstnärens egen upplaga, som brukar vara 5-10 % av den totala grundupplagan. Denna upplaga numreras med HC (Fr. Hors Commerce = utom försäljning) och med nummer i romerska siffror. ( T ex. HCIV / XXV = 4 av 25. )

Tryckformen av litografier som kort beskrivits är den klassiska ursprungliga metoden. Det är ett stort hantverk och kräver gott samarbete mellan konstnär och tryckare.

Det tar pga. arbetet ganska lång tid att ta fram den färdiga litografin. Man får räkna med 1-2 färger per dag. En litografi med tiotalet färger kan alltså ta ett par veckor att färdigställa.

Det finns få inarbetade centrum för litografisk tryckning idag.

Ett av de allra finaste är Vikmanshyttan Stentryckeri.

Vi på Art Förlag vill varmt rekommendera stentryckeriet i Vikmanhyttan och uppmanar att ni besöker deras hemsida för vidare information om denna ädla konst.