Samlarutgivningar.

Våra samlarutgivningar, sk. bibliofiler, ges ut i ett mycket begränsat antal numrerade exemplar. Dessutom är de alltid originalsignerade av kända idrottsprofiler.